Kavaklıdere - Mugla Kent Rehberi Kent Muğla
  • (Alış) 5.527 TL
  • (Satış) 5.537 TL
  • (Alış) 6.263 TL
  • (Satış) 6.274 TL


Kavaklıdere

 • Yer Adı:: Kavaklıdere
 • Şehir Türü: İlçe
 • Bağlı Merkez: Muğla

Kavaklıdere


Kavaklıdere , Milattan Önce 3600’lü yıllarda Karia adı ile anılan Muğla ve çevresinde, tarih boyunca Dorlar, Persler, Büyük İskender İmparatorluğu, Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu hakimiyet kurmuşlardır.

Kavaklıdere Tarihçesi

Genel Tarihçe :

Bölgeye Türklerin yerleşmesi 1071 Malazgirt zaferinden sonra başlamış, 13. yy’da Menteşe Bey, Muğla ve çevresine hakim olmuş, bu tarihten sonra Muğla ve çevresi bu beyin adıyla adlandırılarak Menteşe olarak anılmaya başlanmıştır.15. yy’da, II. Murat döneminde kesin olarak Osmanlı İmparatorluğuna katılan Muğla yöresi, 19. yüzyıl sonlarında Aydın vilayetine bağlı Menteşe(Muğla) sancağının içinde yer almıştır.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Sevr Barış Antlaşması’na dayanan İtalyan birlikleri, 1919-1921 tarihleri arasında yöreyi işgal etmiş, 5 Temmuz 1921 tarihinde bölge, Kurtuluş Savaşı sona ermeden işgalden kurtarılmıştır.

İlçenin tarihi, yazılı kaynak bulunmamasından dolayı büyük ölçüde sözlü kaynaklara dayanmaktadır. Rivayete göre Kavaklıdere, adını, içinden geçen dereden ve etrafının yöre halkının ‘Kavak’ adını verdiği çınar ağaçlarıyla çevrili olmasından almaktadır. Yöreye ilk yerleşenlerin 17. yüzyılın başlarında Karakeçili Yörükleri’nden gelen Türkmenler olduğu iddia edilmektedir. Bölgeye daha sonra Denizli, Denizli-Tavas, Muğla, Uşak-Eşme, Uşak-Karahallı, Kaz Dağları dolaylarından Türkmen ailelerin gelerek yerleşmesi ile köy yapısı oluşmuştur.


Hillerima (Hyllarima) Antik Kenti

Karia uygarlığının en eski yerleşimlerinden biri olup ve sonraki yüzyıllarda Termassos yerleşim birimine taşındığı bilinmektedir. Hyllarıma’nın surları Leleg yapılarındaki taş işçiliği ile yakın benzerlikler göstermektedir. Bu bakımdan kentin tarihini Dor göçünden önceki yıllara indirmemiz olasıdır. Ancak yörede bilimsel kazılar yapıldıktan sonra bu durum aydınlığa kavuşabilecektir. Surlar kaba işlenmiş dikdörtgen bloklardan meydana gelmiştir. Kalınlıkları 2 m. yi bulmaktadır. Kente girişi sağlayan ve oldukça iyi korunmuş batı kapısı M.Ö. 400’ün ilk yarısında, Mausolleus döneminde yapılmıştır. Roma döneminden kalan tiyatronun skenesi yıkılmışsa da yamaca dayalı oturma kademeleri oldukça iyi durumda günümüze ulaşmıştır.Kentin diğer yapılarının taşları yeni yapılanmalarda kullanılmak üzere sökülmüş nekropol alanına ise defineciler büyük zarar vermişlerdir.


Kavaklıdere Yerküpe Mağarası

Yeşil çam ormanları ile çevrili Menteşe de bir yörük yerleşimi. Belde, Kocoçay’ın aktığı vadinin engebeli dik yamaçlarına kurulmuş. Beldeye özgü tarihi evlerin bir bölümü ayakta. Büyük bölümü ise 1955 yangınıyla yok olmuş.


Kyon

Menteşe beldesi yakınlarında, Çamyayla (Bellibal) köyündedir.

Kelima anlamı, helencede “köpek mezarı” dır. Bizans döneminde ise, buraya: Paliapolis denir. Yörede arkeolojik kazı çalışmaları yapılmadığından ve yazılı kaynaklarda, buranın yalnızca ismi zikredildiğinden, antik şehir hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır.


Göktepe / Gökçukur

Kaynak : https://www.kavaklidere.bel.tr , http://www.kavaklidere.gov.tr


Kavaklıdere Tanıtım Filmi


Etiketler : Muğla Kent Rehber , kavaklidere-tanitim-filmi

Yorum Kapalıdır.

Şehirdeki Mekanlar

Şehirde Mekanlar bulunamadı.

Şehirdeki Etkinlikler

Şehirde Etkinlik bulunamadı.


Tüm Hakları Saklıdır.